INGOT Brokers CN | Bảo mật tiền của khách hàng

Bảo mật tiền của khách hàng

INGOT Brokers cung cấp dịch vụ của mình cho nhiều khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, chú trọng sự an toàn và an ninh của khách hàng và bảo vệ khách hàng và khoản đầu tư của họ là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng của chúng tôi.

Bảo hiểm

INGOT cung cấp Chính sách Bảo hiểm bồi thường Chuyên nghiệp (PIIP) được duy trì với một công ty bảo hiểm hàng đầu cho mỗi tài khoản khách hàng.