INGOT Brokers CN | PAMM

PAMM

Mô-đun quản lý phân bổ phần trăm (PAMM)

Tại INGOT, chúng tôi hỗ trợ hệ thống PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ theo phần trăm) là một bộ tài khoản giao dịch đặc biệt được các nhà quản lý tiền sử dụng để quản lý tài khoản của họ. Hệ thống PAMM cho phép người quản lý tiền thực hiện và quản lý tài khoản của họ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Chương trình này cho phép người quản lý tiền phân chia các giao dịch của họ trên tài khoản của nhà giao dịch theo tính thanh khoản của từng tài khoản.*

Để được sử dụng hệ thống quản lý đa tài khoản thông qua một phần mềm với INGOT Brokers, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ customerservice@ingotbrokers.com.cn để thiết kế chương trình theo nhu cầu của bạn.

* Việc phân bổ các vị thế thường xuyên được hiểu theo khái niệm về hệ thống PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ theo phần trăm) là các giao dịch được chia theo vốn chủ sở hữu hiện tại của từng tài khoản. Tuy nhiên, việc tiết lộ này là để giải thích thêm một số hạn chế nhất định của quy trình phân mục được gây ra bởi cấu hình của nền tảng có thể ảnh hưởng đến các tài khoản phụ.

Cân nhắc rằng số lượng lot tối thiểu được giao dịch trong một giao dịch là 0,01 lot (và trong một số trường hợp là 0,1), hệ thống PAMM sẽ không thể chia nhỏ tỷ lệ phần trăm vị thế nhỏ hơn của người quản lý thực hiện giữa các tài khoản, đặc biệt là nếu một trong số vốn số dư thực của tài khoản cơ bản đại diện cho một tỷ lệ phần trăm giảm xuống dưới hoặc gần 1% tổng tài sản PAMM của tổng số cho vị thế đó. Hệ thống không thể phân bổ bất thấp hơn 0.1/lot và do đó sẽ tự động phân phối khách hàng đó tối thiểu là 0,01 lot.

Do đó, Người quản lý nên nhớ rằng phần nhỏ nhất có thể được phân bổ cho một tài khoản là 0,01 lot của vị thế chính và trong trường hợp cổ phiếu của khách hàng không cân xứng, điều này sẽ phản ánh trong các tài khoản vốn nhỏ hơn mang rủi ro cao hơn trong tài khoản vốn chủ sở hữu cao hơn và đặt họ vào nguy cơ thanh khoản trong trường hợp biến động của thị trường đi ngược lại với các tài khoản tương ứng. Mức ký quỹ của tài khoản PAMM không thể hiện chính xác mức ký quỹ của các tài khoản phụ. Người quản lý tài khoản PAMM phải luôn theo dõi mức ký quỹ của các tài khoản phụ. Ngoài ra, người quản lý phải ghi nhớ về thời gian của từng lần nhập tài khoản phụ trong số các yếu tố khác.