INGOT Brokers CN | Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn

Rô bốt giao dịch (EAs) là một phần mềm giao dịch tự động tự động đặt, sửa đổi và đóng các lệnh của bạn trên nền tảng MetaTrader 4 & 5, rất dễ sử dụng và cần có bất kỳ thông tin nào có sẵn trên nền tảng MetaTrader.

Chúng tôi cung cấp EA tốt nhất và phổ biến nhất trên nền tảng MT4 và MetaTrader của chúng tôi, bạn có thể hưởng lợi từ phần mềm này vì nó làm giảm trách nhiệm đưa ra quyết định và thực hiện tất cả các tính toán cần thiết cho nhà giao dịch, báo hiệu ngay cả khi nhà giao dịch vắng mặt.