INGOT Brokers CN | Giao dịch với Kim loại Ngay

Giao dịch với Kim loại Ngay

Vàng

Vàng ban đầu là một bảo hiểm trong trường hợp có lạm phát hoặc thị trường cổ phiếu thể hiện yếu kém. Đây là công cụ được tìm kiếm nhiều sau kim loại quý, giúp hình thành các tiêu chuẩn tiền tệ cơ bản được sử dụng bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và có mã giao dịch là XAU.

Giao dịch với Vàng Ngay

Bạc

Bạc có vai trò quan trọng trong việc tác động lên các loại tiền tệ và luôn thay đổi với giá vàng. Bạc được biết đến là một kim loại quý được xem là một kim loại đầu tư quan trọng với mã số giao dịch XAG.

Giao dịch với Bạc Ngay

Đồng

Sàn giao dịch New York Mercantile (NYMEX), nơi các hợp đồng kỳ hạn đồng được giao dịch, công bố rằng đồng đứng thứ 3 trong số các kim loại được sử dụng trên thế giới. Giá của hàng hóa cũng có mối tương quan chặt chẽ với tình trạng kinh tế, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu có thể là dấu hiệu nhu cầu cho đồng tăng..

Giao dịch với Đồng Ngay

Thông số hợp đồng (Kim loại Giao Sau)

Các công cụ Spread Mức độ lệnh Mức giao động tối thiểu Đòn bẩy Kích thước các hợp đồng Khớp lệnh Các tháng giao dịch Trading Hours
Gold Thay đổi 100 0.05 100 oz Thị trường Tháng 2, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 10, Tháng 12 Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00
Silver Thay đổi 10 0.01 5000 oz Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9, Tháng 12 Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00
Copper Thay đổi 10 0.00050 25000 pounds Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9, Tháng 12 Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00

Note: Trading hours are based on GMT Time (+1 hour for daylight saving).

Thông số hợp đồng (Kim loại Giao Ngay)

Các công cụ Spread Mức độ lệnh Mức giao động tối thiểu Đòn bẩy Kích thước các hợp đồng Khớp lệnh Trading Hours
Gold 50 200 0.05 100 oz Thị trường Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00
Silver 5 15 0.01 5000 oz Thị trường Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00
XAUEUR 50 200 0.05 100 oz Thị trường Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00
XAGEUR 5 15 0.01 5000 oz Thị trường Chủ nhật - Thứ 6 23:00 - 22:00

Note: Trading hours are based on GMT Time (+1 hour for daylight saving).