INGOT Brokers CN | Giao dịch với Các chỉ số

Giao dịch với Các chỉ số

Country Symbol Index name Contract size Giá vé listed companies Commission
Hoa Kỳ Nasdaq Chỉ số NASDAQ-100 20X 20 USD Top 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên NASDAQ 10 USD
Hoa Kỳ S&P 500 Chỉ số Standard & Poor's 500 50X 50 USD Top 500 công ty lớn có cổ phiếu phổ biến niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ 10 USD
Nước Đức DAX 30 DAX (Deutscher Aktienindex (chỉ số chứng khoán Đức)) 25X 25 EUR Top 30 công ty lớn của Đức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt 10 USD
Hoa Kỳ DowJones Chỉ số Trung bình cộng Công nghiệp Dow Jones 10X 10 USD Top 30 công ty lớn có cổ phiếu phổ biến niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ 10 USD
Nhật Bản Nikkei Chỉ số Nikkei 225 Stock Averag 5X 25 USD Top 225 công ty lớn trên thị trường chứng khoán Tokyo 10 USD
Nước Pháp CAC40 CAC 40 là chỉ số thị trường chứng khoán Pháp chuẩn 10X 10 EUR 40 giá trị quan trọng nhất trong số 100 đỉnh thị trường cao nhất tại Pháp 10 USD