INGOT Brokers CN | Giao dịch với ETF

Giao dịch với ETF

Quỹ ETF (quỹ giao dịch trao đổi) là một chứng khoán có thể bán được theo dõi một chỉ số, một mặt hàng, trái phiếu hoặc một số tài sản như một quỹ chỉ số. Một giao dịch ETF như một cổ phiếu phổ biến trên sàn chứng khoán. ETFs thay đổi giá trong ngày khi chúng được mua và bán. ETFs có thể là công cụ hữu ích vì chúng có tính thanh khoản hàng ngày cao hơn và giúp giảm thuế, dễ dàng giao dịch và có chi phí giao dịch thấp. ETFs cũng có thể là cơ sở của nhiều công cụ tài chính và điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khi đầu tư tiền của họ vào một quỹ đa dạng khiến các quỹ này trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân.

Symbol Tên ETF Ngành AUM trong 1000 đô la Contract size Commission Margin Margin Call
DGAZ.ETF VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN Natural Gas 111,953 100 40 USD 50% 50%
JNUG.ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF Equity 617,912 1000 40 USD 50% 50%
NUGT.ETF Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF Equity 1,302,856 1000 40 USD 50% 50%
UVXY.ETF ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Volatility 523,338 100 40 USD 50% 50%
UNG.ETF United States Natural Gas Fund Natural Gas 666,691 1000 40 USD 50% 50%
TVIX.ETF VelocityShares Daily 2X VIX Short-Term ETN Volatility 228,185 1000 40 USD 50% 50%
SPXS.ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF Equity 462,738 1000 40 USD 50% 50%
UCO.ETF ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil Oil 1,074,017 1000 40 USD 50% 50%
IAU.ETF iShares Gold Trust ETF Gold 7,444,706 1000 40 USD 50% 50%
USO.ETF United States Oil Fund Oil 3,090,073 1000 40 USD 50% 50%
AMLP.ETF Alerian MLP ETF Equity 9,268,430 1000 40 USD 50% 50%
PGX.ETF PowerShares Preferred Portfolio ETF Preferred Stock/Convertible Bonds 4,353,453 1000 40 USD 50% 50%
SDS.ETF UltraShort S&P500 ETF Equity 1,819,823 1000 40 USD 50% 50%
SLV.ETF iShares Silver Trust ETF Silver 5,749,248 1000 40 USD 50% 50%
LABD.ETF Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares ETF Equity 84,100 1000 40 USD 50% 50%
SPXU.ETF ProShares UltraPro Short S&P500 ETF Equity 714,087 1000 40 USD 50% 50%
VIXY.ETF ProShares VIX Short-Term Futures ETF Volatility 179,120 1000 40 USD 50% 50%
QID.ETF ProShares UltraShort QQQ ETF Equity 336,684 1000 40 USD 50% 50%
VXX.ETF iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN Volatility 1,279,614 1000 40 USD 50% 50%
JDST.ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF Equity 79,971 100 40 USD 50% 50%
TBT.ETF ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF Bond 2,277,778 1000 40 USD 50% 50%
XOP.ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF Oil & Gas 2,948,152 1000 40 USD 50% 50%
UGAZ.ETF VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN Natural Gas 386,809 100 40 USD 50% 50%
DUST.ETF Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares ETF Equity 250,472 1000 40 USD 50% 50%
GLD.ETF SPDR Gold Shares ETF Equity 32,790,384 100 40 USD 50% 50%
QQQ.ETF PowerShares QQQ ETF Equity 39,695,021 100 40 USD 50% 50%
TZA.ETF Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares ETF Equity 538,766 1000 40 USD 50% %
USLV.ETF VelocityShares 3x Long Silver ETN Silver 100 40 USD 50% 50%