INGOT Brokers CN | Năng lượng thương mại

Năng lượng thương mại

Oil

Dầu WTI West Texas Intermediate, còn được biết đến là Texas light sweet, là một thang đo thô được sử dụng trong biểu mẫu giá dầu, là tài sản cơ sở của các hợp đồng kỳ hạn dầu trên thị trường Chứng khoán Chicago Mercantile. Hợp đồng kỳ hạn Light Sweet Crude Oil (WTI) và các lựa chọn là sản phẩm năng lượng được giao dịch tích cực nhất trên thế giới. WTI có vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro trong khu vực năng lượng trên thế giới.

Giao dịch với Dầu Ngay

Khí gas tự nhiên

Giá các thị trường kỳ hạn khí gas do Henry Hub đưa ra được đặt tên bằng đồng $/mmbtu (triệu đơn vị nhiệt Anh) và nói chung được xem như mức giá chuẩn cho thị trường gas tự nhiên của Bắc Mỹ.

Giao dịch khí thiên nhiên Ngay