INGOT Brokers CN | Nông nghiệp thương mại

Nông nghiệp thương mại

Cà phê

Cà phê được sản xuất trên toàn thế giới, trở thành sản phẩm được giao dịch nhiều nhất trên THE ICE. Bra-zin và Colombia là những nơi dẫn đầu về sản lượng cà phê.

Hợp đồng giao sau cho cà phê được giao dịch tại Sở giao dịch Hàng hóa và Tương lai Bra-xin (BM & F), Sàn giao dịch liên lục địa (ICE), Sàn giao dịch hàng hóa Kansai (KEX), Sàn giao dịch đa hàng hóa (MCX), Giao dịch hàng hóa và phái sinh quốc gia (NCDEX), Sở giao dịch hàng hóa Singapore (SICOM), Sàn giao dịch hạt Tokyo (TGE) và NYSE Euronext.

Giao dịch cà phê Ngay bây giờ

Ca cao

Ca cao được sản xuất chủ yếu ở các nước Tây Phi và được coi là một trong những hợp đồng giao sau đối với hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE).

Ca cao cũng được giao dịch trên sàn ở NYSE và Euronext.

Giao dịch với Cacao ngay bây giờ

Đường

Tiêu chuẩn thế giới về hợp đồng giao dịch đường thô là Hợp đồng Đường No.11. Hợp đồng đưa ra mức giá vận chuyển các thùng đường thô.

Hợp đồng giao sau cho đường được giao dịch tại Sàn giao dịch liên lục địa (ICE), Sàn giao dịch hàng hóa và giao dịch kỳ hạn Braxin (BF & M), Sàn giao dịch hàng hóa Kansai (KEX), Giao dịch đa hàng hóa (MCX), Giao dịch hàng hóa quốc gia (NCEL), Hàng hóa và phái sinh quốc gia Trao đổi (NCDEX) và Zhengzou hàng hóa (CZCE) Exchange.

Giao dịch với đường Ngay Bây giờ

Đậu nành

Mỹ và Brazil được coi là nhà sản xuất đậu nành lớn nhất trong khi Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Mỹ.

Đậu tương được giao dịch thông qua CME, Chicago Mercantile Exchange (CME), Brazil Mercantile và Futures Exchange (BM & F), Mercado một Termino de Buenos Aires (MATba), Đại lý giao dịch hàng hóa (DCE), Kansai Commodities Exchange (KANEX), National Commodity và trao đổi phái sinh (NCDEX) và Sàn giao dịch hạt Tokyo (TGE). Đơn vị đậu tương được đo bằng giạ.

Giao dịch với Đậu tương Ngay bây giờ

Lúa mì

Thị trường buôn bán lúa mì lớn nhất là thị trường thực phẩm trong nước. Hơn 550 triệu tấn lúa mì được tiêu thụ trên toàn cầu mỗi năm, với Liên minh châu Âu, Mỹ, Ấn Độ và Nga là những người tiêu dùng nhiều nhất.

Hợp đồng giao sau lúa mì được giao dịch trên một số sàn giao dịch, chẳng hạn như Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT), Hội đồng Thương mại Thành phố Kansas (KCBT) và Sở Giao dịch Hàng hóa Trịnh Châu (CZCE).

Giao dịch với Lúa mì Ngay bây giờ

Ngô

Với hơn 260 triệu tấn ngô được sản xuất hàng năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ, ngô là một trong những loại ngũ cốc được giao dịch nhiều nhất.

Các hợp đồng ngô được giao dịch qua Tập đoàn CME (Chicago Mercantile Exchange), Mercantile và Futures Exchange (BM & F), Mercado Termino de Buenos Aires (MATba), Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), Kansai Commodities Exchange (KANEX) , Giao dịch hàng hóa và phái sinh quốc gia (NCDEX) và Sàn giao dịch hạt Tokyo (TGE).

Giao dịch với Ngô Ngay bây giờ

Thông số hợp đồng (Hàng hóa Giao Sau)

Các công cụ Spread Mức độ lệnh Mức giao động tối thiểu Margin Kích thước các hợp đồng Khớp lệnh Các tháng giao dịch Trading Hours
Coffee Thay đổi 60 0.05 3000 37500 pound (18.75 ton) Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9, Tháng 12 Thứ 2 - Thứ 6 09:15 - 18:30
Cocoa Thay đổi 20 1 1000 10 metric tons (10 ton) Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9, Tháng 12 Thứ 2 - Thứ 6 09:45 - 18:30
Sugar Thay đổi 40 0.01 1000 112,000 pound (56 ton) Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 10 Thứ 2 - Thứ 6 08:30 - 18:00
Soybean Thay đổi 150 0.25 3000 5,000 bushels (136 ton) Thị trường Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 11 Thứ 2 - Thứ 6 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15
Corn Thay đổi 150 0.25 1000 5,000 bushels (127 ton) Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 9, Tháng 12 Thứ 2 - Thứ 6 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15
Wheat Thay đổi 150 0.25 1800 5,000 bushels (136 ton) Thị trường Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 12 Thứ 2 - Thứ 6 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15
Soymeal Thay đổi 150 0.25 2500 100 short ton (91 ton) Thị trường Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10, Tháng 12 Thứ 2 - Thứ 6 01:00 - 13:45 & 14:30 - 19:15

Note: Trading hours are based on GMT Time (+1 hour for daylight saving).