INGOT Brokers CN | I.B. Chương trình

I.B. Chương trình

Là một người giới thiệu, tất cả những gì bạn cần làm là giới thiệu khách hàng cho INGOT Brokers, và bạn nhận được đãi ngộ từ việc này. Khi mỗi khách hàng bạn giới thiệu cho chúng tôi thực hiện một lệnh giao dịch, bạn sẽ nhận được hoa hồng, và miễn là khách hàng tiếp tục giao dịch, thì bạn vẫn tiếp tục được chia hoa hồng. Chương trình này hoàn toàn không tốn phí, và cũng được áp dụng với những ai đã có tài khoản giao dịch của chúng tôi, và đây là một bước hoàn hảo để xây dựng một mạng lưới đối tác rộng khắp.

Nếu bạn có một mạng lưới mối quan hệ với các cá nhân, bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận thông qua chương trình Nhà môi giới thiệu này, đặc biệt là khi bạn có rất nhiều các công cụ giao dịch tài chính đa dạng.

Làm thế nào để bắt đầu? Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một Nhà môi giới giới thiệu (IB) cho INGOT, hãy điền vào đơn dưới đây. Tải tại đây to fill in the form.

Ưu điểm

Trở thành đối tác với INGOT sẽ cho phép IB sử dụng các lợi ích và các dịch vụ, mang đến các lợi thế vô cùng cạnh tranh cho bạn như::

  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ 24 giờ
  • Được các chuyên gia từ INGOT hỗ trợ.
  • Easy and professional reporting tools.
  • Mức hoa hồng cạnh tranh.
  • Mức spread thấp cạnh tranh.
  • Không có vốn đầu tư ban đầu.
  • Công cụ hữu ích hoàn toàn miễn phí.