INGOT Brokers CN | Spread của chúng tôi

Spread của chúng tôi

Phí hoa hồng * ECN Standard Fixed
7 Không áp dụng Không áp dụng
* Tất cả các giá trị đều bằng USD.
Mức Spreads chính ECN Standard Fixed
Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình
EUR 0 0.34 1.2 1.54 2 2
GBP 0.2 0.744 1.4 1.944 3 3
JPY 0 0.51 1.2 1.71 2 2
CHF 0.4 0.768 1.6 1.968 3 3
CAD 0.2 0.787 1.4 1.987 3 3
AUD 0.2 0.66 1.4 1.86 3 3
NZD 0.4 0.789 1.6 1.989 3 3
Các mức Spread phụ. ECN Standard Fixed
Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình
CADJPY 0.4 1.05 1.6 2.25 3 3
EURCHF 0.1 1 1.3 2.2 4 4
AUDNZD 0.1 1.3 1.3 2.5 7 7
AUDCAD 0.3 1 1.5 2.2 7 7
NZDJPY 0.7 1.38 1.9 2.58 5 5
NZDCHF 0.1 1.4 1.3 2.6 6 6
NZDCAD 0.1 1.8 1.3 3 7 7
AUDCHF 0.2 0.84 1.4 2.04 6 6
AUDJPY 0.3 0.88 1.5 2.08 3 3
CHFJPY 0.3 1.5 1.5 2.7 5 5
EURAUD 0 1.2 1.2 2.4 7 7
EURCAD 0 1.2 1.2 2.4 7 7
EURJPY 0.1 0.8 1.3 2 4 4
GBPAUD 0.5 1.77 1.77 2.97 7 7
GBPCAD 0.5 2.2 1.7 3.4 7 7
GBPCHF 0.2 2.2 1.4 3.4 6 6
GBPNZD 0.3 2.4 1.5 3.6 7 7
GBPJPY 0.7 1.26 1.9 2.46 5 5
EURGBP 0.1 0.8277 1.3 2.0277 4 4
CADCHF 0.3 1.4 1.5 2.6 6 6
Các loại kim loại ECN Standard Fixed
Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình
Gold 15 22 27 34 50 50
Silver 15 29 27 41 5 5
WTI Dầu ECN Standard Fixed
Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình Tối thiểu Trung bình
WTI 3 4 4 5 5 5
Brent 3 4 4 5 5 5