INGOT Brokers CN | Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Mission

Chúng tôi mong muốn trở thành các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp bằng cách khám phá đầy đủ tiềm năng của thị trường tài chính và đặt nhu cầu của khách hàng là trọng điểm mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để đảm bảo hiệu suất tối đa, sự hài lòng của khách hàng và bảo mật trong mọi khoản đầu tư. Khả năng tháo vát tự nhiên và kỹ năng thông qua kinh nghiệm, chúng tôi chắc chắn mình sẽ đạt được nguyện vọng của mình, và của bạn.

Vision

Cung cấp một thị trường có tổ chức, công bằng, minh bạch và hiệu quả cho giao dịch, và một môi trường an toàn để giao dịch chứng khoán nhằm làm nâng cao niềm tin trên thị trường.

Our values

  • Cam kết: Chúng tôi cam kết với tất cả những đối tác mà mình hợp tác; khách hàng cùng các công ty và các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các công việc và tham vọng của họ và chúng tôi cố hết sức để giúp họ đạt được nguyện vọng của mình.
  • Tính minh bạch: Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của tính minh bạch trong công việc để đạt được sự tự tin của khách hàng, vì vậy công ty chúng tôi muốn thực hiện tất cả các giao dịch tài chính với sự trung thực và minh bạch nhất.
  • Trách nhiệm: Chúng tôi tin vào việc mang lại lợi ích cho cộng đồng, những người đã đem đến rất nhiều điều cho chúng tôi. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách là một con người là nỗ lực thực hiện để bảo vệ môi trường, cải thiện giáo dục, cải thiện sức khỏe của chúng ta và biến xã hội trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
  • Tôn trọng: Cuối cùng, chúng tôi tin rằng sự tôn trọng là tất cả mọi thứ; nó là một giá trị không thể thiếu trong bất kỳ bước đi nào của cuộc sống, cá nhân hay chuyên gia. Chúng tôi tôn trọng bản thân, công việc của mình, khách hàng của chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi. Công ty chúng tôi đại diện cho sự tin tưởng, tính toàn vẹn, minh bạch, đổi mới và tiến bộ.