INGOT Brokers CN | Trade ETFs, Commodities & MENA CFDs

Đầu tư với INGOT

Chúng tôi Lên Kế hoạch Mục tiêu tài chính của bạn

Giao dịch với ETF

ETF hỗ trợ các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ để quản lý mức độ tiếp cận với rủi ro.

Giao dịch với CFD

Giao dịch CFD để tận hưởng những lợi thế và lợi ích khác nhau.

Giao dịch với Hàng hóa

Giao dịch hàng hóa khác nhau với nhà cung cấp đáng tin cậy nhất.

Giao dịch với Kim loại Ngay

Chúng tôi cung cấp tùy chọn giao dịch kim loại (Vàng, Bạc & Đồng).

Năng lượng thương mại

Một loạt các hợp đồng năng lượng được cung cấp thông qua nền tảng của chúng tôi.

Vừa mới có tài khoản với INGOT Brokers?

Thử tài khoản demo hoặc mở một tài khoản thực để bắt đầu giao dịch với nhiều loại công cụ.
Nhà môi giới ECN tốt nhất châu Á
Nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất
Nhóm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Forex mạnh nhất
Nhà Môi giới có Khà năng Khớp lệnh hiệu quả nhất
Nhà Môi giới An toàn nhất

Cần Giúp đỡ?

Liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào.

ingotcn@gmail.com